کاشت چمن حاشیه پل میدان بار نوغان

کاشت چمن حاشیه پل میدان بار نوغان

بازدید : 194   |      

چمن یکی از بهترین پوشش هایی است که در فضای سبز بکار می رود

چمن یکی از پوشش های فضای سبز است که در تمام ویلا ها و تفرجگاه ها بکار می رود که به طبع آن در طراحی های گروه طراحی و اجرای فضای سبز نوین هفتم نیز بکار می رود

مراحل کاشت آن نیاز به تخصص خاصی دارد. بنحوی که باید بستر بطور مناسب رگلاژ شود و پس از آن میزان بذر پاشی و کمپوست روی آن به طور دقیق و مساوی باشد