آبنما

آبنما

بازدید : 252   |      

آبنما صخره ای
در طراحی های محوطه و فضای سبز ویلا یا باغ بام های گروه طراحی و اجرای فضای سبز نوین هفتم به طور معمول از آبنما استفاده می شود که می تواند آبنما صخره ای آبنما دیواری یا تلفیقی از هر دو باشد

آبنما صخره ای
در طراحی های محوطه و فضای سبز ویلا یا باغ بام های گروه طراحی و اجرای فضای سبز نوین هفتم به طور معمول از آبنما استفاده می شود که می تواند آبنما صخره ای آبنما دیواری یا تلفیقی از هر دو باشد

در هنگام طراحی این آبنما ها که توسط گروه فضای سبز نوین هفتم انجام می شود وع متریال به طور کامل مشخص است

که شامل سنک گالار سنگ آنتیک  می باشد