درباره ما

تتوع کیفیت در طراحی و زیبایی فضای سبز ویلا باغبام و باغسرا

گروه طراحی سبز نوین هفتم با سابقه چندین ساله در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز مفتخر به انجام پروژه های زیر می باشد:
1-طراحی ویلا و باغسراهای متعدد در سه راه فردوسی و طرقبه و شاندیز
2-طراحی محوطه منازل مسکونی و باغبام های مختلف در نقاط مختلف شهر مشهد
3-اجرای محوطه و فضای سبز منازل مسکونی ، باغبام، ویلا و باغسرا
4-مدیریت و سرپرست کارگاه پیمان نگهداری در مشهد
5-مسئول نگهداری فضای سبز پدیده شاندیز در مدیریت جدید

6-احداث و اجرای چندین پارک خطی و آیلند میانی در مناطق مختلف شهر مشهد