• image 1
  • چاهشک اجرایی
  • چاهشک طراحی
  • پورمرشد اجرایی
  • پورمرشد طراحی
  • image 3

سبز نوین هفتم طراحی و اجرای ویلا در مشهد

گروه طراحی سبز نوین هفتم با سابقه چندین ساله در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز مفتخر به انجام پروژه های زیر می باشد:
1-طراحی ویلا و باغسراهای متعدد در سه راه فردوسی و طرقبه و شاندیز
2-طراحی محوطه منازل مسکونی و باغبام های مختلف در نقاط مختلف شهر مشهد
3-اجرای محوطه و فضای سبز منازل مسکونی ، باغبام، ویلا و باغسرا
4-مدیریت و سرپرست کارگاه پیمان نگهداری در مشهد
5-مسئول نگهداری فضای سبز پدیده شاندیز در مدیریت جدید
6-احداث و اجرای چندین پارک خطی و آیلند میانی در مناطق مختلف شهر مشهد

بلاگ


انواع رز

انواع رز

رز ها از گونه های گیاهی زیبا و معطر است که در فضای سبز مشهد به خوبی رشد می کند از همین جهت در اکثر طراحی ها گروه سبز نوین هفتم به کار میرود

یوکا باغی

یوکا باغی

این گونه در اقلیم مشهد به خوبی جواب داده است و یکی از مواردی می باشد که در اکثر طراحی های گروه سبز نوین هفتم بکار می رود

پرسنل

آشنایی با پرسنل